Korekci limitů na lomu Bílina musí doplnit další kroky