Kontinuální tribotechnická diagnostika zásadně eliminuje poruchovost stroje