Komunikační a datové sítě přesahující veškeré hranice