Komise přijala program pro podporu výzkumu a vývoje malých podniků