Kódy imZER T o velikosti 1 mm2 zvyšují sledovatelnost