Každý řetěz je jen tak silný jako jeho nejslabší článek