Kapacita jaderných reaktorů se do roku 2030 zdvojnásobí