K predikci vývoje ocelářství České republiky pro období 2015–2020