K poznání nových vlastností materiálů přispěje Materialica 2006