Je systém výuky CNC na středních školách dostatečný?