Je nutno více investovat do přípravy adeptů na profesi výzkumného pracovníka