Japonský fotovoltaický trh spolupracuje s českými experty