Japonci se inspirovali u mlžů a vytvořili biologicky aktivní titanový povrch