Jan Horejc: Vazby mezi univerzitou a prací musíme urychleně 60 let technického vysokého školství