Jak změřit sochu Krista, monumentální symbol Rio de Janeira