Jak urychlit výstavbu infrastruktury? Zpracovat a přijmout zákon o liniových stavbách