Jak sjednotit a zjednodušit informační technologie