Jak podporovat vědu, výzkum, inovace? Inspiraci nabízí Vídeň