Jak je to s motivací mladých lidí k technice a jeden příklad z praxe