Jak hodlají inteligentní města řešit zásobování zbožím a potravinami?