Jak dlouhá je ještě cesta k informační společnosti?