Jak Češi vnímají nevidomé. Velmi záleží na věku dotazovaného