Jádro v roce 2015: produkční kapacita opět vzrostla