Jaderná energie: pomůže při odsolování mořské vody