Jaderná energetika v ČR se vrací do centra zájmu firem