Invest ice do 3D tisku se českým firmám bleskově vracejí, šetř í st atisíce