Interroll představí novou modulární dopravníkovou platformu pro interní logistiku na MSV v Brně