Inovovaná UPS Galaxy VX – širší výkonové rozpětí pružně reaguje na potřeby firem