Inovace v energetice vytvářejí zcela nové pracovní příležitosti