Injekce nanočástic umožňuje myším vidět infračerveně