Ing. Miroslav Janeček, CSc., prezident Asociace výzkumných organizací: Jsou finanční prostředky na vývoj snadno dostupné?