Ing. Josef Fiřt, předseda Energetického regulačního úřadu ČR: Do ceny lze zahrnout pouze ekonomicky oprávněné náklady a přiměřený zisk