Infotherma po sedmnácté: Jak se připravuje technická výstava v období krize?