INFOTHERMA 2011: ve znamení úspor energií a hledání alternativních možností vytápění