Infor pomůže Kovolisu Hedvikov udržet konkurenceschopnost v odvětví automotive