Hybridní materiály pro hierarchické struktury III .: Modifikace nanostruktur pro speciální aplikace