„Hrbolaté“ solární články absorbují o dvě třetiny více slunečního záření