Hoffmann Group a TESA Group spolupracují v oblasti měřicí techniky