Hlavním tématem Sněmu Svazu průmyslu a dopravy byl boj s pandemií