HEIDENHAIN TNC 7 — nový řídicí systém v české premiéře