HeFAST o z Řeže: druhý malý reaktor české provenience, první svého druhu v Evropě