Habich prezentoval nové termochromní barevné koncentráty