Grafenové senzory detekují jemné změny v magnetických polích