Grafenová pěna ochlazuje či ohřívá baterie podle potřeby