Globální energetika řeší nejen oxid uhličitý, ale i metan