GibbsCAM se profiluje jako software pro produkční obrábění, který respektuje individualitu zákazníka