Genofond vzrostlých šumavských smrků je ohrožen asanacemi, nikoliv bezzásahovým režimem