Generátor pro malou vodní elektrárnu v Pardubicích