Generální konference MAAE s číslem 59 se konala ve Vídni