GDPR ochranu dat nevytváří, ale posouvá ji na další úroveň